Başlarken... > Dosyalarımı Nasıl Paylaşırım?

FIRAT YAYINLARI 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

<< < (3/5) > >>

kristal:
ben bu yıl ilk defa öğretmenlik yaptığım için elimde eski kitaplar da yok. Tabi biraz deneyimsizlikte var. Ama site o kadar çok yardımcı oldu ki herkese paylaşımları için teşekkür ediyorum:)

molotofff:
GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ

HAZIRLIK:
1.   Fotoğraftaki sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri “tiyatro” , “pandomima”; içinde bulunduğu ruh halini “şiir”, “öykü” , “roman” gibi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir.
Seramik, hayallerinizin sınırlarını zorlayabileceğiniz, tabiatta karşılığını bulamadığınız objeleri yaratabileceğiniz bir sanat dalı. Seramik, hammadde olarak sadece çamurun kullanıldığı bir sanat dalıdır.
2.   Heykel: kilden, alçıdan, tahtadan, metalden, mermerden ya da taştan oyma, yontma, yoğurma, dövme gibi çeşitli yöntemlerle biçim verilerek yapılan yapıt.
Heybe: Kök boyadan boyanan ipliklerle yapılmış olup tamamıyla el işidir.
            Karikatür: İki önemli temel taşı vardır. Birincisi; çizgi(teknik), ikincisi; mizah duygusu (espri).
3.   Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır.  Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.) Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak, insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir.
      Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir. Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır.
İNCELEME:
1.   “Bir Yanlışı Aşk Adına Dokumak” adlı metin bir güzel sanat eserinden alınmıştır. Çünkü;
Dil şiirsel işlevdedir.(Diğerinde göndergesel işlevdedir.)
Aşk konusunda kendisinde uyandırdığı duyguları dile getirmiştir.(diğerinde düşüncelerini bilimsel olarak temellendirmiştir.)
Fayda değil güzellik amacı güder.(Diğeri bilgilendirici ve nesneldir.)
2.   Sanatın ne olduğu ve amacı tanımlanmaktadır. Bilimde ele alınan, incelenen, işlenen konular güzel sanatlarda da işlenebilir.Bilim dallarına ait veriler güzel sanatlarda kullanılabilir.Güzel sanatlar ile bilim arasında dilin işlevi, konunun ortaya konuşu(duygu-düşünce)ve amacı bakımından farklılıklar vardır.
3.   ıslık (saf ve katıksız) ezgi (duru ve temiz) Sonsuz bir türkü.
4.   İnsan etkinlikleri güzel sanatlarda mümkün olduğunca geniş ölçüde yer almalıdır. Atatürk’ün dediği gibi, bir ulus sanat ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.
5.   İnsanın yaradılışından gelen güzellik duygusu, yeni güzellikler yaratma isteği, yaşadığı doğa ve hayata yepyeni bir düzen ve biçim verme gayreti sanatın oluşmasına kaynaklık eder.
6.   Güzel sanatları kullandığı malzemeye göre sınıflandırılmıştır. Malzeme sanatkârın güzellik anlayışının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Sanatkârın malzemeyi kullanabilme yeteneği, hüneri ve ustalığı insanda heyecan ve hayranlık uyandırabilir.
7.   Gece lambası cam, metal gibi malzemeleri; heykel ise kilden, alçıdan, tahtadan, metalden, mermerden ya da taştan kullandığı malzemeleri kullanmıştır. İkisi de sanat eseri sayılmaz. Çünkü: sanat eseri alışılmışın dışında özgün ve biriciktir; zanaat alışılmış, bilinen, tekrar edilendir.
8.   Duygu ve düşüncelerin heyecan ve hayranlık uyandıracak biçimde ifadesi. İnsan aklı, gönlü ve ruhunun var ettiği suni güzellik.İnsandaki güzellik duygusunun çeşitli malzemelerle somut hale getirilmesidir.
9.   Edebiyatın görevi, insanı insana tanıtma; insanı iyiye, güzele,doğruya yöneltme biçiminde açıklanmıştır.      Özlemler, duygular, tutkular, düşler insana özgü özelliklerdir. Edebiyat bu hasletleri öznel ve kişisel olarak dilin duygusal boyutuyla dile getirir.                                                                                                                Mağara devrinde duvarlara yaptığı resimlerle. Yaşadığı şehirlerde yaptığı mimariyle. Eğlenmek için yaptığı müzikle. Güzellik duygusunu paylaşmak için yaptığı resimlerle. Duygularını dile getirmek için dil ile yaptığı şiir, öykü, roman. Tiyatro vb. ile.
10.   Sanat eserleri sanatçısından bağımsız olamaz. Sanat eseri sanatçının duygusu etrafında biçimlenir. Sanat eseri biriciktir. Bir sanat eserindeki duygular, başka bir sanat eserinde birebir, olduğu gibi aynen yansıtılamaz. Sanat eserleri konu ve tema bakımından birbirine benzeyebilir; ancak sanatçıların izlediği yol    (izlek-üslup) birbirinden farklıdır.
11.   Öğretici ve yarar sağlayan eserlerle sanat eserlerinin dil, amaç ve ortaya konuş açılarından farklıdır.
Göndergesel işlev – Şiirsel (sanatsal) işlev
Yarar sağlama, bilgilendirme amacı – Güzellik amacı
Düşüncelerin bilimsel temellendirilmesi – Uyanan güzel duyguları dile getirme
12.   Benzerlikler: Dil şiirsel işlevinde, güzellik amaçlarının olması, güzel duyguları dile getirmişlerdir.Ahenk
Farklıklar: müzik olması, aynı konu ve temada olsalar bile işleniş tarzı(izlek-üslup) farklı
13.   Öğretici metin veya sanat metni olarak dili kullanarak aktarmışlardır. Edebiyatın kullandığı ana malzeme dil, müzikte, tiyatroda, sinemada, operada ve hat sanatında önemli ölçüde kullanılır.

YORUMLAMA GÜNCELLEME:

1.   Sözcükler arasında mantıksal bir bağ olduğundan ve bir anlam ortaya çıkıp iletişim gerçekleştiğinden.
2.   …………………
3.   Sanat tanımı her geçen gün daha da geliştirilerek yapılmaktadır. Akımlar, sanat anlayışları farklılaştıkça sanatın tanımı da farkı şekillerde yapılmaktadır. Bu tartışma daha da sürecektir.
4.   Bilim ( Tarih, sosyoloji, biyoloji, tıp, psikoloji vb.) Diğer sanat dalları(müzik,tiyatro,sinema,opera,hat vb.) Günlük konuşmalar, Felsefe alanlarında.
5.   Dünyanın ilk sanat yapıtlarının hemen hemen tamamı Homo Saplens Saplens’in avcılık ekonomisi ile ilgiliydi. Neandertal insanı döneminde ayinler, belki dinler bile vardı: ölüler törenle gömülürdü; ama bu dönem insanının kendisini resimlerle ifade etmeye çalıştığına ilişkin elimizde herhangi bir kanıt yoktur.
6.   Yani edebi ya da tarihseldir diye bir yorum yapmak yanlış olur.
Çünkü kitabenin içinde tarihsel olaylar da var ama günümüze kadar ulaştığı için ve alfabe bakımından edebi metin özelliğini de taşır.

DEĞERLENDİRME:
1.   B
2.   A (Bütün plastik sanat etkinliklerinin son amacı yapıdır! Yapıyı süslemek bir zamanlar plastik sanatların   başta gelen ödeviydi, bunlar büyük yapı sanatının çözülmez öğeleriydi.)
3.   D  D  Y   D
4.   Farkları: Sanat eseri biriciktir; zanaat eseri ise çoğaltılabilir. Sanat eseri alışılmışın dışında özgündür; zanaat eseri alışılmış bilinen tekrar edilendir. Sanat eseri güzellik amacı güder; zanaat ise yarar amacı. Sanatçı eserini oluştururken para kazanma amacı gütmez; zanaatçı para kazanmak ister.
Benzerlikleri: Her ikisi de el emeği ister. Her ikisi de biçim oluşturur. Her ikisi de bir beceri izlenimi verir. Her ikisinin de temelinde bir tasarım vardır.

ARAŞTIRMA:
Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

Kendini içinde bulunduğu topluma anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğuna hazırlayabilmek için, uyandırıcı, hedefleyici, yürütücü ve nihayet fedakar ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.

kristal:
arkadaşlar diğer kitapların klavuz kitabı var mı? bir bilgisi olan var mı? paylaşımın için teşekkürler molotofff:)

enrıko:
hocam bu bilgileri buraya vermenizi pekte tavsiye etmedim acıkcası öğrencilerin çoğu bu bilgilerin kendisinin yapması lazım ama bunları görünce düşünmeden  alıp hiç çalışmadan okullarına gidiyorlar bence bu iyi bir şey değil :(

Edebiyat Öğretmeni:
Buradaki cevapların hepsine katıldığım söyleyemem. Öğrenci dil ve anlatım dersinde öğrenmediği dilin işlevlerini bu desrte nasıl söyleyebilir. Biz bunu verneye kalksak ne kadar doğru bir iş olur?

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git