Gönderen Konu: hürriyet kasidesi kafiyeleri  (Okunma sayısı 8558 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı eskici

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 18
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
hürriyet kasidesi kafiyeleri
« : Nisan 27, 2008, 02:21:25 ÖS »

merhaba arkadaşlar içinden çıkamadığım bir durum var yardımcı olursanız sevinirim hürriyet kasidesinin kafiyeleri lazım bana acilen teşekkürler.


Hürriyet Kasidesi
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten         
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten                 
 
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten

Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten

Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten

Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten

Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten

Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten

Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten

Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten

Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten

Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten

Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bidâd
Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten

Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten

Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten

Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten
Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
Müptela-yı gama sor ki geceler kaç

Çevrimdışı wildblue

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
  • Profili Görüntüle
Ynt: hürriyet kasidesi kafiyeleri
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2008, 02:28:26 ÖS »
"et" ler tam kafiye...

Çevrimdışı eskici

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 18
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: hürriyet kasidesi kafiyeleri
« Yanıtla #2 : Nisan 28, 2008, 10:52:02 ÖS »
sayın hocam sorun şurda redif yapı ve görev bakımından aynı olan eklerdi. buradaki 'et' arapçadaki kalıbı oluturan sesler değilmi. esaretten ademiyetten hükumetten dolayısıyla redif olmak zorunda değil mi?
Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkit ne bilir
Müptela-yı gama sor ki geceler kaç

Çevrimdışı wildblue

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 4
  • Profili Görüntüle
Ynt: hürriyet kasidesi kafiyeleri
« Yanıtla #3 : Mayıs 03, 2008, 02:30:02 ÖS »
sanırım arapça, eklerle değil vezin ile kelime türeten bir dil olduğu için, "ten" kısımlarını redif olarak almamız doğru olmayabilir,şu açıdan da bakalım biz arapça bir kelimeye ayrılma hali eki getiriyoruz artık o kelimeler bize mal olmuştur zaten. eğer o kelimeleri arapça gramer kaideleri içinde inceleme hakkımız olsaydı, ingilizce bir kelimeye de hal eki getirme hakkımız olurdu.

meryozcan

 • Ziyaretçi
Ynt: hürriyet kasidesi kafiyeleri
« Yanıtla #4 : Mayıs 03, 2008, 02:58:32 ÖS »
Arapça sözcükleri o yıllarda edebiyatımıza mal edip Osmanlıca denilen bir yazı dili oluşturduğumuz için ahenk o yıllarda da önemliydi bizim için. Hatta kafiye göze göre mi kulağa göre mi tartışması yaşanıyordu şairler arasında. Bu yüzden -et tam kafiyedir.